Regulamin NajNajTaniej.pl

Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu internetowego NajNajTaniej.pl zwanego dalej Serwisem jest Firma CATALIST s.c. z siedzibą ul. Krowoderskich Zuchów 17/12, 31-271 Kraków, zwana dalej Usługodawcą.

Korzystający z Serwisu zwany jest dalej Użytkownikiem.

Serwis nie jest sklepem i nie prowadzi sprzedaży.

Prawa i obowiązki Użytkownika

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu określają zakres i warunki korzystania z usług Serwisu.

Użytkownikami Serwisu mogą być osoby indywidualne, prawne a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały niniejszy Regulamin.

Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.

Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Usługodawcy umieszczać w innych serwisach internetowych lub przedrukowywać w formie drukowanej oraz elektronicznej jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie.

Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie formularza ze strony Kontakt.

Użytkownik Serwisu może korzystać ze wszystkich udostępnionych poprzez strony internetowe Serwisu opcji i funkcji.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

Prezentowane informacje oraz katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość Serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy, w szczególności nie stanowi - ze strony Usługodawcy - oferty, ani zaproszenia do rokowań.

Usługodawca dokłada wszelkich starań aby podane zdjęcia, opis oraz informacje były w pełni prawidłowe i kompletne. Nie może jednak zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedawcą.

Usługodawca nie odpowiada za ewentualne różnice w cenie produktu lub usługi oraz w różnicy specyfikacji lub opcji produktu pomiędzy informacją umieszczoną w serwisie Usługodawcy i na stronie Sprzedawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług prezentowanych oraz promowanych w Serwisie, ani za prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz zdolność Sprzedawców do ich sprzedaży.

Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu.

Komentarze Użytkowników

Użytkownik może umieszczać w Serwisie własne opinie, uwagi i komentarze zwane dalej Wypowiedziami. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. Osoby zamieszczające Wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą a nawet powinny ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Usługodawca nie redaguje Wypowiedzi Użytkowników. Jednakże zastrzega sobie prawo do usuwania Wypowiedzi. Również bez podania przyczyny. W szczególności Wypowiedzi będą usuwane gdy:
  • naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej (w tym art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.; art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
  • zawierają reklamy, materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym,
  • zawierają dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe lub strony www nie związane z treścią Wypowiedzi
  • świadomie wprowadzają w błąd, zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami
  • nie zyskały aprobaty Usługodawcy
Usługodawca może publikować Wypowiedzi w całości lub w fragmencie zarówno w Serwisie jak i w innych serwisach internetowych należących do Usługodawcy a powiązanych tematycznie w Wypowiedziami.

Usługodawca oświadczam, że zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego Wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Ochrona prywatności

Usługodawca nie zbiera ani nie przechowuje Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Usługodawca Serwisu używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników.

Wszelkie dane gromadzone podczas aktywności Użytkownika w Serwisie są odpowiednio przechowywane i zabezpieczane. Są one wykorzystywane jedynie na potrzeby Usługodawcy i Serwisu.

Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych swoich Użytkowników. Wdrożone procedury zapewniają bezpieczeństwo i odpowiednio chronią dane oraz informacje.

Postanowienia końcowe

Usługodawca dostarcza Serwis w takim stanie jak jest bez żadnych gwarancji i zobowiązań. Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność i zgadzają się nie wnosić z tego tytułu roszczeń. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że rozwija Serwis w taki sposób, aby jak najlepiej spełniał oczekiwania Użytkowników i Usługodawcy.

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji na witrynie Serwisu.

Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 28 listopada 2007

Nazwy producentów, marek i zastrzeżone znaki handlowe oraz towarowe zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Czas generowania strony: 0.0008 sekund.